Very Sexy Perfume

HDHerbal


Giá cả phải chăng 200.000₫
Very Sexy Perfume
Very Sexy Perfume
Công dụng – Using:
 • Chiết xuất từ Nhục Đậu Khấu và Xuyên Tiêu.
 • Naturally extracted from Semen Myristicae and Zanthoxylum Simulans Hance.
 • Ngăn mùi cơ thể.
 • Prevents body odor.
 • Tạo mùi thơm, tăng độ hấp dẫn.
 • Creates a scent, increases the attractiveness.
 • Kiểm nghiệm tại Quatest II (Verified at Quatest II): 1792/4-K2/3373/KT2-HC2
 • Số công bố (Product Notification No): 50/17/CBMP-DNA

      

     Thành phần - Ingredients:
     • Nhục Đậu Khấu (Semen Myristicae)
     • Xuyên Tiêu (Zanthoxylum Simulans Hance)